Adam Smith i zarzuty

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty zarzucające
Zobacz wszystkie cytaty Adama Smitha
• Narodowości: BrytyjskaSzkocka
• Profesje: Filozof, Naukowiec, ekonomista

Informacje / skrót życiorysu

Adam Smith to Brytyjczyk (Szkot) żyjący w latach 1723 - 1790. Twórca szkoły klasycznej w ekonomii, jeden z najwybitniejszych ekonomistów. To jego prace były podstawą do wyodrębnienia ekonomii jako osobnej nauki.

Wybierz cytaty Adama Smitha według kategorii