Adam Ciołkosz o Ukrainie

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty o ukrainie
Zobacz wszystkie cytaty Adama Ciołkosza
• Narodowość: Polska
• Data urodzenia: sobota, 5 stycznia 1901
• Data śmierci: niedziela, 1 października 1978
• Profesje: Żołnierz, wojskowy, Polityk

Informacje / skrót życiorysu

Adam Witold Maria Ciołkosz pseudonim "Kremerowski" żył 1901 - 1978 - żołnierz (porucznik piechoty WP), publicysta, socjalista - jeden z przywódców PPS. Premier - jako przewodniczący Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego na uchodźstwie.

Wybierz cytaty Adama Ciołkosza według kategorii

Tragedią Ukraińców jest to, że ich „Piemontem” stał się teren, na którym żyje najmniejszy procent ludności ukraińskiej. Wojny przegrali. Musieli pogodzić się z tym, że znajdują się w granicach polskiego organizmu państwowego. I teraz odebrano im nawet to, co mieli za Austrii – nawet ukraińskie nazwy na kartach korespondencyjnych i na dworcach kolejowych.(...) Szkolnictwo ukraińskie nie odpowiada liczebnie procentowi ludności ukraińskiej w Państwie. Nawet nazwa „ukrainiec” jest niejako zabroniona, a przecież poczucie przynależności narodowej jest czymś czysto subiektywnym. W tych warunkach część młodzieży ukraińskiej wkroczyła na drogę aktów sabotażu, których nie możemy usprawiedliwić, ale możemy szukać ich podłoża.

Fragment przemówienia parlamentarnego z 21 stycznia 1931 r. na posiedzeniu zwołanym w związku z brutalną pacyfikacją ukraińskich wsi we wschodniej Galicji.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Ukrainie