Adam Ciołkosz o polityce

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty polityczne
Zobacz wszystkie cytaty Adama Ciołkosza
• Narodowość: Polska
• Data urodzenia: sobota, 5 stycznia 1901
• Data śmierci: niedziela, 1 października 1978
• Profesje: Żołnierz, wojskowy, Polityk

Informacje / skrót życiorysu

Adam Witold Maria Ciołkosz pseudonim "Kremerowski" żył 1901 - 1978 - żołnierz (porucznik piechoty WP), publicysta, socjalista - jeden z przywódców PPS. Premier - jako przewodniczący Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego na uchodźstwie.

Wybierz cytaty Adama Ciołkosza według kategorii

Dla przebudowy świata konieczna jest współpraca młodzieży inteligenckiej z młodzieżą robotniczą i wiejską na następujących zasadach: Praca jest jedynym kryterium wartościowania ludzi. Opowiadamy się za sprawiedliwością społeczną. Nie koniecznie ma to być marksizm; chodzi o odczucie krzywdy społecznej i szlachetną dążność do jej usunięcia. Praca jest również nakazem osobistego życia każdego z nas.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

Komunizm odbiera wolność, zaś socjalizm przynosi wolność. Socjalizm jest najwyższą formą demokracji. W dzisiejszym stanie rzeczy komunizmu w ogóle nie można uważać ani za socjalizm, ani za następny po socjalizmie etap rozwoju społecznego. Komunizm jest potworną karykaturą socjalizmu, jest jego zaprzeczeniem.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

Możliwe są dwie drogi: albo droga gwałtu i przemocy, którą poszedł komunizm rosyjski, albo droga ewolucji, droga demokratyczna, ta którą akceptuje Międzynarodówka Socjalistyczna.(...) Rozumiem demokrację jako drogę do władzy, która nie jest sama w sobie celem, ale która jest instrumentem przebudowania życia gospodarczego tak, aby było nastawione nie na zysk jednostek, lecz na potrzebę społeczną.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

Socjalizm nie jest ideą abstrakcyjną, oderwaną od ludzi, ziemi i czasu; socjalizm swe żywotne soki czerpie z ziemi, na której się rozwija, z ludzi, którzy mu służą i którym on służy.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne

W Warszawie krąży powiedzenie, iż prezydenci RP nie mają szczęścia, ponieważ jednego zastrzelono jak psa, drugiego wypędzono jak psa, trzeci słucha jak pies.

Wypowiedź z 4 marca 1929 r. na wiecu w Tarnowie. Słowa te stały się później podstawą oskarżenia przeciw Ciołkoszowi w procesie brzeskim, w którym skazano go za „działanie w celu obalenia rządu” na trzy lata więzienia.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: Śmieszne, polityczne

Zadaniem naszym jest dzisiaj odkłamanie treści wyrazu „socjalizm”, oczyszczenie tego pojęcia z nalotu zbrodni leninizmu i stalinizmu, przywrócenie czerwonemu sztandarowi jego nieskalanego blasku. Przed klasą robotniczą staje zadanie wywalczenia demokracji socjalistycznej, to znaczy wolności sumienia, myśli, słowa żywego i drukowanego, zgromadzeń i pochodów, związków zawodowych i stronnictw politycznych na gruncie społecznych form gospodarczych.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: polityczne, socjalistyczne, komunistyczne