Adam Ciołkosz o narodach

dodaj autora do ulubionych w menu strony
• Zobacz wszystkie cytaty o narodach
Zobacz wszystkie cytaty Adama Ciołkosza
• Narodowość: Polska
• Data urodzenia: sobota, 5 stycznia 1901
• Data śmierci: niedziela, 1 października 1978
• Profesje: Żołnierz, wojskowy, Polityk

Informacje / skrót życiorysu

Adam Witold Maria Ciołkosz pseudonim "Kremerowski" żył 1901 - 1978 - żołnierz (porucznik piechoty WP), publicysta, socjalista - jeden z przywódców PPS. Premier - jako przewodniczący Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego na uchodźstwie.

Wybierz cytaty Adama Ciołkosza według kategorii

Nacjonalizm polski umniejszał rozmiary terytorialne Polski, odrzucając od nas narody kresowe i zaogniając walki narodowościowe. Ani szkoły utrakwistyczne, ani ławki żydowskie na uniwersytetach, ani hasło „Żydy do Palestyny” nie przyniosły Polsce niczego dobrego, odwrotnie, przysporzyły jej trudności i w życiu wewnętrznym państwa polskiego i w stosunkach międzynarodowych. Zamordowanie Prezydenta Narutowicza przez nacjonalistę polskiego za to i dlatego, że został na ten najwyższy urząd wybrany głosami także mniejszości narodowych, położyło się ponurym cieniem na całym polskim międzywojennym dwudziestoleciu.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Polsce

Nie możemy mieć 30% obywateli 2-giej klasy. Musimy młodzież, która ma w przyszłości strzec demokracji i republiki, przyuczyć jednako patrzeć na wszystkich współobywateli.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: moralizatorskie, etyczne, o narodach, o Polsce

Polakowi miecza dobywać wolno jedynie w obronie wolności.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: wojskowe, o wojnie, o narodach, o Polsce, o wolności

Tragedią Ukraińców jest to, że ich „Piemontem” stał się teren, na którym żyje najmniejszy procent ludności ukraińskiej. Wojny przegrali. Musieli pogodzić się z tym, że znajdują się w granicach polskiego organizmu państwowego. I teraz odebrano im nawet to, co mieli za Austrii – nawet ukraińskie nazwy na kartach korespondencyjnych i na dworcach kolejowych.(...) Szkolnictwo ukraińskie nie odpowiada liczebnie procentowi ludności ukraińskiej w Państwie. Nawet nazwa „ukrainiec” jest niejako zabroniona, a przecież poczucie przynależności narodowej jest czymś czysto subiektywnym. W tych warunkach część młodzieży ukraińskiej wkroczyła na drogę aktów sabotażu, których nie możemy usprawiedliwić, ale możemy szukać ich podłoża.

Fragment przemówienia parlamentarnego z 21 stycznia 1931 r. na posiedzeniu zwołanym w związku z brutalną pacyfikacją ukraińskich wsi we wschodniej Galicji.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: o narodach, o Ukrainie

Tylko wielkie cele warte są wielkich ofiar, tylko wysiłek na miarę olbrzymią posiada moc oczywistą, która przekształca miliony „zjadaczy chleba” w świadomych twórców historii.

strona cytatu
 dodaj ten cytat do ulubionych
Kategorie: filozoficzne, o narodach